TAKSTØKONOMEN ER FREMTIDENS TAKSTMANN I EIENDOMSMARKEDET I NORGE. 

EN NBT-TAKST ER DEN BESTE SIKKERHET FOR ET RESULTAT SOM HOLDER ET HØYT FAGELIG NIVÅ OG FØLGER MARKEDET. KJØP OG SALG AV FAST EIENDOM BESTEMMER OFTE DE LANGSIKTIGE OG ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER FOR BÅDE PRIVATEPERSONER OG BEDRIFTER.
TAKSTØKONOMENS UTDANNELSE I TAKSTTEORI, MARKEDSANALYSE, EIENDOMSØKONOMI OG TAKSERINGSJUS GJØR AT BRUKEREN AV EN NBT-TAKST FÅR EN TRYGGERE OG BEDRE VURDERING AV TAKSTOBJEKTET.

 

NBT var første utdannelsesinstitusjon som innførte data som et verktøy i takst- og eiendomsbransjen, og det er nå obligatorisk på alle våre studietrinn.

NBT pålegger alle autoriserte takstøkonomer å benytte data til takseringen, med de fordeler det innebærer.

NBT's TakstSYS dataprogram - er utviklet av profesjonelle dataleverandører tilpasset vårt behov, og er et moderne system som dekker de fleste oppgaver til våre takstøkonomer. Programmet er i kontinuerlig utvikling, og oppgraderes med jevne mellomrom.

Det er i dag et krav fra markedet at man for å kunne taksere, gi tilstandsrapporter, investeringskalkyler etc kan benytte data som hjelpemiddel.

I dagens marked er det svært få som benytter seg av håndskrevene takster fordi hverken bank, forsikring eller meglere ønsker å motta disse. En takst/eiendomsøkonomisk vurdering ansees som et verdipapir og skal da se ut deretter. Taksten/vurderingen skal presenteres på en ordentlig og ryddig måte, samt at det, i dagens stramme prismarked, også må være lett å gjøre eventuelle endringer i taksten.